Poutní cesta křesťanskou Evropou (česky = tchèque)

par le Père Jan Peňáz

jeudi 12 novembre 2015

Poutní cesta křesťanskou Evropou


18) Einsiedeln ve Švýcarsku - sv. Mikuláš z Flue, patron Švýcarska - 18.9.2011

Pohlednice z požehnání Překlad : Einsiedeln 18. září 2011 Drahý Monsignore Jene, za velkého deště proběhlo požehnáno zastavení pro Švýcarsko a hned po jeho skončení prošli kolem dva poutníci k Sv. Jakubu zahaleni do pláštěnek a přijali požehnání od Sv.Mikuláše z Flue.Je nás zde pěkná skupina, poznáváme Švýcarsko a modlíme se za ně, zrovna včera jsme se modlili na louce, kde se spojily první tři kantony a tím bylo založeno Švýcarsko. Dnes večer bude koncert rumunské pravoslavné církve a naši přátelé z Ottobeuren také přijeli na žehnání, takže naše dny jsou opravdu evropské v krajině nádherných jezer a hor. S přátelskými pozdravy. Mestelan a další Poznámka : povrch pohlednice dokazuje opravdu velký déšť


17) Lyšňa na východní Ukrajině - pravoslavný kříž - 23.2.2011


16) klášter Fontgombault v jihozápadní Francii – Panna Maria, Matka obdivuhodná - 16.7.2010 Zastavení s podrobnostmi, průběh žehnání, otec opat, celkový pohled.


15) Hilltown v Sev. Irsku – sv. Kolumbán - 24.6.2010 * Celkový pohled, děti po 1. svatém přijímání u zastavení, profesor Kieran Murphy, otec 7 dětí, který se spolu s místním farářem pomáhal při budování.


14) Zastavení sv. Benedikta u benediktinského kláštera v Ottobeuren v Bavorsku, postaveno na podzim 2009, požehnáno 21.3.2010 ve výroční den smrti sv. Benedikta


13) Zastavení Panny Marie Lasalettské v Triors (kraj Drome - jihovýchodní Francie) požehnáno 4.8.2009


Zde je mapa s DVACETI CTYRMI zastaveními, která už stojí a jejich fotografie prvnich dvanacti a se 4 dalšími plánovanými.

1) Velleron 2003 2) Méthamis 2005 3) Bessillon 2006 4) Wadowice 2006 5) Visan 2006 6) Meursault 2007 7) Le Barroux 2007 8) VELEHRAD 2007 9) Univ 2007 10) Septimer 2008 11) Chantmerle 2008 12) Sabaoani 2008 13) Triors 2009 14) Ottobeuren 2009 15) Hilltown 2010 16) Fontgombault 2010 17) Lyshnia 2011 18) Einsiedeln 2011 19) Vélez Rubio ve Španělsku – sv. Josef – 19.3.2012 20) Baumes de Venise – kříž – 4.4.2012 21) Ile Bouchard ve Francii – sv. Jana z Arku (*30.5.1412) - 30.5. 2012 22) Banneux v Belgii – sv. Damián de Veuster – 16.6.2012 23) ostrov Santorin u Řecka - sv. archanděl Michael – 14.9.2012 24) Le Barroux- Panna Maria Snědá – 8.12.2012 V jubilejním roce 2013 mají být požehnána 3 zastavení v našem sousedství : v Nitře ke cti sv. Cyrila a Metoděje , v Maďarsku v Panonhalmě ke cti sv. Martina a na rakouském mariánském poutním místě Mariadreieiechen ke cti Nejsvětější Trojice.

8. NEJKRÁSNĚJŠÍ JE ZASTAVENÍ S PRAŽSKÝM JEZULÁTKEM NA VELEHRADĚ

Vytesal je Alain Bidal, sochař v Isle sur la Sorgue z bílého vápence z Oppede v jižní Francii. Požehnal arcibiskup Jan Graubner 22. října 2007

---------------------------------------------------------------------------------------

1) 2003 Velleron sv. Michael * 2) 2005 Méthamis Panna Maria v polích ** 3) 2006 Visan v Provenci Jezulátko


4) 2006 Wadowice v Polsku Panna Maria Fatimská

5) 2006 Bessillon u poutního místa Cotignac sv. Josef

6) 2007 Meursault v Burgundsku Jezulátko z Karmelu v Beaune


7) 2007 klášter Le Barroux Panna Maria Guadalupská (číslo 8 má Velehrad).

9) 2007 Univ na západní Ukrajině Zvěstování Panně Marii


10) Pamětní deska sv. Kolumbánovi

v průsmyku Septimer (2311 m.n.m.) mezi Švýcarskem a Itálií, kterým přešel L. P. 612 se svými bratry jako misionář, byla požehnána 16. srpna 2008


11) Zastavení Krista Spasitele požehnal ve svátek sv. Michaela 29. září 2008 v Chantmerle les Blés (Kosí zpěv u pšenic) na soutoku Róny a Izery děkan kapituly při avignonské katedrále Mons André Reyne.

Je věnováno prosbám za nenarozené děti.

Při práci v dílně :

Na svém místě :


12) Zastavení Panny Marie a sv. Josefa

věnované památce místního biskupa mučedníka Antona Durkovici

( + 10.12. 1951)

v Rumunsku ve farnosti Sabaoani v diecézi Iasi požehnal místní farář Cipriano 7.10. 2008

Obrazy v dolních výklencích :


19.) Zastavení u sv. Josefa nad městem Vélez Rubio v Andalusii - jižním Španělsku - na kopci nad městem, oblíbeném výletním místě obyvatel, požehnané na sv. Josefa 19.3.2012 za účasti představitelů veřejnosti a členů sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou - La route de l Europe chrétienne


20)

Baumes de Venise u Avignonu - kříž u románské kaple sv. Hilaria - požehnán na konci křížové cesty ve středu Svatého týdne 4.4.2012


21)

Zastavení u sv. Jany z Arku na kostele v Ile Bouchard,

kde se od 8. do 14. prosince 1947 zjevovala Panna Maria 4 děvčatům z místní vesnice a prosila je o modlitbu za Francii. Ta byla tenkrát zmítána generální stávkou a ohrožena pádem demokratické vlády. Komunisté se už těšili, jak s podporou Moskvy nastolí svou diktaturu proletariátu, v Polsku ve Sklarzske Porembě se o tom už vážně jednalo na Informbyru. Díky modlitbám byla Francie zachráněna. Před útoky Angličanů a Burgunďanů ji v 15. století zachránila sv. Jana z Arku. Pamětní deska umístěna na zdi kostela, kde bylo zjevení, byla požehnána 30.5.2012, přesně 600 let po narození světice v Domrémy ve východní Francii.


22)

Zastavení u sv. Damiána de Veuster,

který se narodil 3.1.1840 v Belgii, v oblasti Brabant, jako misionář odjel v roce 1863 na Havajské ostrovy, kde se věnoval malomocným, od nich se nakazil v roce 1885 a zemřel 15.4.1889.

Zastavení je na poutním místě Banneux,

kde obyvatelé za 1. světové války učinili slib, že když budou uchráněni válečných hrůz, přejmenují svou obec na Banneux Notre Dame. Stalo se tak v roce 1919. Od 15. ledna 1933 do 2. března 1933 se zde osmkrát zjevila Panna Maria. Sdělila, že je Panna Maria chudých a děti vyzvala, aby tlačily vodu z místa, kde předtím pil dobytek. Voda byla zamrzlá, bylo potřeba vrchní led skutečně tlačit (a poutníci to tak dělají dones i v létě). Panna Maria pak řekla, že ta voda bude pomáhat nemocným a že je určena všem národům.

Zastavení bylo požehnáno 16.6.2012.


23)

Ikona sv. archanděla Michaela, kterou napsala Madelaine Litaudon z lsle sur la Sorgue u Avignonu, byla zabudována v kostele sv. Kateřiny, klášterním kostele sester dominikánek v městě Thira na ostrově Santorin na jih od Řecka. Předáno a požehnáno 14.9.2012.


24)

Zastavení u Panny Marie Snědé v obci Le Barroux v Provensálsku u stejnojmenného kláštera - požehnáno 8.12.2012

Francouzi píší, že ačkoli jsou v údolí Róny zvyklí na silné větry - známý mistrál, byl ten den takový vichr, že to "rvalo i volům rohy" jak zní místní přísloví. Je to poznat i na fotografii ze žehnání. Pokračují, jak ďábel zuřil, protože právě v den Neposkvrněného početí té, která rozdrtí hlavu hada pekelného, byla opravena opuštěná kaplička u zámku, na ni umístěn kříž a do ní vložena moderní mozaika Panny Marie Snědé, kterou v tomto kraji tradičně uctívají jako ochránkyni obce Le Barroux a všech postižených epilepsií. To vše za nadšeného souhlasu správce zámku.


Sdružení

plánuje : 1. Nitra na Slovensku

2. Loreto v Itálii

3. Dongen - v Holandsku

4. Pannonhalma - v Maďarsku

5. Mariadreieichen v Rakousku

P.-S.

PDF - 1.3 Mo

Documents joints


La Route de l’Europe chrétienne - Atelier Lou Barri - 84740 Velleron / France - Tel/Fax 04 90 20 08 70
atelierloubarri@free.fr
Association Loi 1901déposée à la sous-Préfécture de Carpentras et inscrite le 20 novembre 2006 sous le N°084.3.00 4972