Dans quel esprit bâtir ? hongrois - magyar

jeudi 9 avril 2015

Milyen szellemben építsünk-építkezzünk ?

A „La Route de l´Europe chrétienne“-Európai keresztények útja szüvetségének,valamint minden tagjának a célja a kontinensünk újraevangelizációja a keresztény gyökerek védelmével,ápolásával. Az EU 27 tagállama alkotja a működési területünket, ami Írországtól Ukrajnáig ill.Norvégiától Málta szigetcsoportjáig szinte lefedi kontinensünket,benne megszámlálhatatlan kegyhellyel,zarándokhellyel. Véleményünk szerinta zarándoklatok tűnnek az újraevangelizáció legjobb módjának.Szorosan kötődve az egyházi-vallási történelemhez, amely a kezdetektől fogva formálta kontinensünk életét, próbálunk kapcsolatot létesíteni az összes kereszténnyel akikkel közös a Mindenhatóban való hitünk, és azokkal is akik e hitvallásban nem osztoznak velünk.

Hogy megmutassuk eltökéltségünket és bizonyítsuk működésünk valódiságát,keresztény jelképet-műalkotást akarunk létrehozni a tagállamok mindegyikében-lehet az kereszt,kálvária-kápolna. E cél elérése érdekében keressük a helyi segítőkész, együttműködni akaró polgári és egyházi szerveket, plébániákat, ifjúsági szervezeteket, katolikus csoportokat-családokat.

Az együtt végzett munka öröme, a közösen lérehozott alkotás jelentheti a kötődést a keresztény műemlékhez, ami egyben az Istenhívők együvétartozását is kifejezheti, hogy mindannyian ugyanazon család tagjai vagyunk határok nélkül. Remélhetőleg felébreszti a felelősséget is a közös alkotás iránt, hogy azt védelmezzük és megőrizzük.

Azzal,hogy a műemlék elkészül a munka nem fejeződik be. Folyamatosan gondoskodni kell a díszítéséről-virágok elhelyezéséről, rendezetségéről és mindenek felett szellemiségének ébrentartásáról. Nem csupán arról van szó, hogy állapotában megóvjuk, hanem biztosítsuk annak kisugárzását a Szentléleknek és mindazoknak a segítségével akiknek a tiszteletére a kereszteket, kálváriákat és kápolnákat emelték. „ Krisztus Európa egyetlen reménysége“ Mariazell 2oo4.

A „Route de lˇEurope chrétienne“ tagsága részt vesz a keresztény műalkotások karbantartásában. Ez a cselekedet valójában válasz Krisztus hívására. Az egyszerű szolga alázata nélkül a mi működésünk hiú ábránd, legfeljebb egy néma szemtanú mint megannyi keresztény jelkép-műalkotás Európa szerte, mely egy napon eltűnhet, pedig mily fontos lenne a létük. Csak a szeretet marad ami nem más mint harmónis a maga tökéletességében, a Teremtés kezdete és Isten létezésének ragyogó megnyilvánulása.

Megjegyzés : Franciaorszában Szent József tiszteletére emeltek kápolnát Bessilon,Var 83 . Ezt a kápolnát önkéntes családapák csoportja hozta létre,ill.hozzájárulásával támogatta. A mi szövetségünk adománya a Szt.József szobor, a kereszt, a vasrács és a terv elkészítése. Az építési anyagot néhány üzem biztosította.,

P.-S.

PDF - 1.3 Mo

Documents joints


La Route de l’Europe chrétienne - Atelier Lou Barri - 84740 Velleron / France - Tel/Fax 04 90 20 08 70
atelierloubarri@free.fr
Association Loi 1901déposée à la sous-Préfécture de Carpentras et inscrite le 20 novembre 2006 sous le N°084.3.00 4972